Nieuwsbriefmodule

AdrescategorieŽn

AdrescategorieŽn kunnen aan worden gemaakt als deze in het pakket zijn opgenomen, afhankelijk van het pakket dat gekozen is zijn dit er meer of minder dan in het voorbeeld. Iindien deze niet aanwezig zijn kunt u contact opnemen met Interwijs voor meer informatie.

  1. Klik op Bladeren... om uw contactpersonen in categorieŽn in te delen. Zo kunt u eenvoudig een email nieuwsbrief verzenden naar de gewenste contactpersonen. U kunt maximaal 10 categorieŽn aanmaken, deze categorieŽn kunt u bewerken, exporteren en verwijderen.
  2. Het aanmaken van een categorie doet u door te klikken op Toevoegen.Let op:

Voor het importeren van contactpersonen moet u gebruikmaken van een CSV bestand die 2 kolommen bevat. Eerste kolom is het naamveld, de tweede kolom is het emailveld. De eerste regel van het CSV bestand bevat de kolomnamen en wordt daarom bij de import genegeerd.

Bij het verwerken van het CSV bestand wordt gecontroleerd of het emailadres al is opgenomen bij een contactpersoon. Zo ja, wordt enkel de naam geupdate van de contactpersoon. Zo nee, dan wordt deze als een nieuwe contactpersoon toegevoegd. Alle contactpersonen in het CSV bestand worden toegevoegd aan de geselecteerde categorieŽn.