Nieuwsbriefmodule

Adressen importeren

Het is mogelijk om contactpersonen te importeren vanaf CSV-bestanden (Comma Separated Values), op deze manier hoeft u de gegevens niet per contactpersoon in te voeren maar kunt u eenvoudig meerdere contactpersonen tegelijkertijd importeren. Werkwijze is als volgt:

  1. Klik onder Adressen op Importeren, er opent zich een nieuwe pagina, Contactpersonen importeren.
  2. Klik bij het veld Importeer contacten op de knop Bladeren...
  3. Selecteer vervolgens het CSV-bestand met de contactgegevens erin.
  4. Selecteer bij Categorieen de gewenste categorie voor de contactpersonen.
  5. Klik vervolgens op Toevoegen om de contactpersonen toe te voegen.


CSV-bestand maken in Excel

U kunt eenvoudig in Excel een bestand aanmaken met de gegevens die moeten worden ingelezen.

  1. U moet een document aanmaken met de volgende indeling: de naam moet in de eerste kolom worden vermeld, in de tweede kolom komt het emailadres.
  2. Om vervolgens het document op te slaan, klikt u in Excel onder Bestand op Opslaan als... Hier selecteerd u CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken). U heeft nu een CSV document aangemaakt dat kan worden ingelezen in de nieuwsbriefmodule van Interwijs.