Basismodule

Indeling website

Een door Interwijs ontwikkelde website bestaat uit 3 onderdelen. (Dit is afhankelijk van de gebouwde template).

Een hoofdmenu
submenu
en hoofdinhoud

Deze zijn via het beheerpagina in te richtten, zie onderstaand voorbeeld.
 
Voorbeeld van de indeling voor een FastView-website