Teksteditor

Toelichting teksteditor

In het menu Edit content of htmlbox “naam van uw content” kunt u de teksteditor vinden.
Deze ziet er als volgt uit: 


Hierin plaats u tekst en afbeeldingen. In dit hoofdstuk over de teksteditor kunt u een voorbeeld vinden van de functies van de iconen in de teksteditor. Ook kunt u bekijken wat de teksteditor van FastView u te bieden heeft, deze onderdelen worden kort toegelicht:

 
  • Teksteditor iconen
  • Voorgedefinieerde stijl
  • Tekst opmaak
  • Paragraaf opmaak
  • Lijst opmaak
  • Kader opmaak
  • Tabellen invoegen
  • Cel eigenschappen
  • Externe afbeeldingen
  • Selectie HTML-element
  • Preview venster
  • Volledig scherm
  • Link toevoegen