Teksteditor

Lijst opmaak:

In uw tekst is het mogelijk om een goed georderde lijst te maken, zowel genummerd als opsommingsgewijs. De werkwijze hiervoor is als volgt:
 

Een lijst opmaken

  1. Er van uitgaande dat u al in Componentenbeheer een nieuw component heeft aangemaakt met een htmlbox erin.
  2. Typ de gewenste tekst in voor de genummerde of opsommingslijst, daar waar u een nieuw punt wilt beginnen in de lijst dient u de Entertoets te gebruiken.
  3. U kunt ook eerst het icoontje aanklikken voor de gewenste lijstweergave en vervolgens typen: Kijk voor de icoontjes bij punt 4 van deze beschrijving.
  4. Selecteer de punten die moeten worden weergegeven in de lijst door met de rechtermuisknop ingedrukt over de tekst te gaan.
  5. Klik vervolgens op het icoontje  of , deze iconen vindt u bovenin de teksteditor. U heeft nu een lijst aangemaakt.
  6. Het is ook mogelijk om in de lijst het inspringen te vergroten (subitem aanmaken), dit doet u door op het volgende icoontje te klikken: . Uw lijstitem is verder ingesprongen.
  7. Om de wijzigingen op te slaan klikt u op Save.