Basismodule

Menu: Navigatiebeheer

In het menu Navigatiebeheer kunt u navigatieitems toevoegen, wijzigen en verwijderen. U maakt hier u hoofdmenu en submenu aan. Hoe dit moet bespreken we stapsgewijs.

Het toevoegen van Navigatie

 1. Klik op het icoon Navigatiebeheer.
 2. Klik op het groene icoon Add Item om een nieuw navigatie item aan te maken.
 3. U komt nu in het menu Add navigationitem zie onderstaand voorbeeld. 4. Onder het kopje Settings selecteert u in de selectiebox, een websitesjabloon, ook wel genaamd Template.
 5. Geef bij het invoerveld Name het item een naam. Dit is voor eigen herkenning.
 6. Geef bij het invoerveld Description het item een omschrijving. Voor een standaard pagina hoeft u niets in te voeren bij Url en Target.
 7. Klik op de knop Save.
 8. U komt nu automatisch op de pagina: Edit labels of navigationitem, zie afbeelding volgende pagina.
 9. Hier voert u de naam, ook wel tag in, van het navigationitem. Dit is de naam die werkelijk wordt weergegeven in de navigatie.
 10. Klik op de knop Save na het invoeren van de gekozen naam. In het voorbeeld op de volgende pagina, noemen wij dit navigatieitem Testpagina 1. U heeft nu een navigatieitem toegevoegd.

 

Het Kopiėren van Navigatie

 1. Klik op het icoon Navigatiebeheer.
 2. Klik op het icoon Copy Item om een navigationitem te kopiėren.
 3. U komt nu in het menu Copy navigationitem.
 4. Voor de navigatieitems staan “radiobuttons”, klik voor het navigatieitem op de button, dit item wordt gedupliceerd.
 5. Klik op Kopieren
 6. U kunt nu op Edit navigationitem (Copy) hier kunt u opnieuw de eigenschappen van het navigatieitem aanpassen
 7. Pas het item aan en klik op Opslaan. U navigatieitem is gekopieerd en aangepast. voor extra toelichting Het toevoegen van Navigatie (vanaf punt 4).

Het positioneren van een Navigatieitem in de Navigatie

Een navigatieitem kan een hoofdmenu-item zijn, maar ook een submenu-item of zelfs een subsubmenu-item. Werkwijze is als volgt:
 
 1. Klik op het icoon Navigatiebeheer. U bent nu in het Navigatiebeheer.
 2. Onder Records, dit is de verzamelnaam van alle navigatieitems, ziet u aan de rechterkant een lijst met pijltjes. Door middel van deze pijltjes kunt u uw navigatieitems positioneren of een subitem maken van een ander item.

  Pijltje omhoog zorgt ervoor dat het navigatieitem een stap naar boven gaat,
  Pijltje omlaag zorgt ervoor dat het navigatieitem een stap naar beneden gaat,
  Pijltje rechts zorgt ervoor dat het navigatieitem niveau lager in het menu verschijnt.
  Pijltje links zorgt ervoor dat het navigatieitem een niveau hoger in het menu verschijnt.

 3. Om van een hoofdmenu-item een submenu-item te maken dient u op het pijltje naar rechts te klikken achter het gewenste navigatieitem. Het navigatieitem wordt dan ondergebracht bij het bovenstaande navigatieitem in het navigatiebeheer.
 4. Om dit weer ongedaan te maken kunt u op het pijltje naar links achter het navigatieitem klikken.
 5. U kunt ook hoofmenu-items en submenu-items verplaatsen van volgorde, dit doet u door de pijltjes naar boven en beneden te gebruiken.
 6. Druk op Opslaan om de navigatie te wijzigen.


Het wijzigen van navigatie

Gezien de vele manieren om uw navigatieitem te wijzigingen staan alle punten hier stapsgewijs beschreven.

Uw websitesjabloon wijzigen

 1. Klikt u op het icoon Navigatiebeheer. U bent nu in het menu Navigatiebeheer. Onder Name, ziet u de namen staan van al uw navigatieitems.
 2. Klik op het item dat u wilt wijzigen. U bent nu in het menu Edit navigationitem, onder Tools vindt u de volgende mogelijkheden: Edit settings, Edit labels, Linked components, Link components en New components.
 3. Om het websitesjabloon te wijzigen van uw navigatieitem klikt u op het icoon Edit settings. U bent nu in het menu, Edit settings of navigationitem.
 4. Wijzigt uw websitesjabloon door in de selectiebox een andere Template te selecteren.
 5. Klik vervolgens op Save. Uw websitesjabloon is nu gewijzigd.

Uw websitebeschrijving wijzigen

 1. Klikt u op het icoon Navigatiebeheer. U bent nu in het menu Navigatiebeheer. Onder Name, ziet u de namen staan van al uw navigatieitems.
 2. Klik op het item dat u wilt wijzigen. U bent nu in het menu Edit navigationitem, onder Tools vindt u de volgende mogelijkheden: Edit settings, Edit labels, Linked components, Link components en New components.
 3. Om de beschrijving van uw navigatieitem te wijzigen klikt u op het icoon Edit settings. U bent nu in het menu, Edit settings of navigationitem.
 4. Hier wijzigt u de naam van uw navigatieitem door bij het invoerveld Name een andere naam in te voeren.
 5. Klik vervolgens op Save. De beschrijving van uw websitesjabloon is nu gewijzigd.

De Url van uw navigatieitem wijzigen

 1. Klikt u op het icoon Navigatiebeheer. U bent nu in het menu Navigatiebeheer. Onder Name, ziet u de namen staan van al uw navigatieitems.
 2. Klik op het item dat u wilt wijzigen. U bent nu in het menu Edit navigationitem, onder Tools vindt u de volgende mogelijkheden: Edit settings, Edit labels, Linked components, Link components en New components.
 3. Om de Url van uw navigatieitem te wijzigen klikt u op het icoon Edit settings. U bent nu in het menu, Edit settings of navigationitem.
 4. Hier wijzigt u de Url van uw navigatieitem door bij het invoerveld Url een andere webadres in te voeren.
 5. Klik vervolgens op Save. De Url van uw navigatieitem is nu gewijzigd.

De Target van uw navigatieitem wijzigen

 1. Klikt u op het icoon Navigatiebeheer. U bent nu in het menu Navigatiebeheer. Onder Name, ziet u de namen staan van al uw navigatieitems.
 2. Klik op het item dat u wilt wijzigen. U bent nu in het menu Edit navigationitem, onder Tools vindt u de volgende mogelijkheden: Edit settings, Edit labels, Linked components, Link components en New components.
 3. Om de target van uw navigatieitem te wijzigen klikt u op het icoon Edit settings. U bent nu in het menu, Edit settings of navigationitem.
 4. Hier wijzigt u de target van uw navigatieitem door bij de selectiebox Target een andere target te kiezen.
 5. Klik vervolgens op Save. De Target van uw navigatieitem is nu gewijzigd.

Het Label van uw Navigatieitem hernoemen

 1. Klikt u op het icoon Navigatiebeheer. U bent nu in het menu Navigatiebeheer. Onder Name, ziet u de namen staan van al uw navigatieitems.
 2. Klik op het item waarvan u de naam wilt wijzigen. U bent nu in het menu Edit navigationitem, onder Tools vindt u de volgende mogelijkheden: Edit settings, Edit labels, Linked components, Link components en New components.
 3. Om de naam uw navigatieitem te wijzigen klikt u op het icoon Edit Labels. U bent nu in het menu, Edit labels of navigationitem.
 4. Wijzigt u de naam van uw Navigatieitem door onder Settings in het invoerveld Dutch een andere naam in te voeren.
 5. Klik vervolgens op Save. De beschrijving van uw websitesjabloon is nu gewijzigd.

 

Het koppelen van componenten aan navigatieitem

Bij het aanmaken van nieuwe navigatieitems moet u zelf de componenten aan de pagina koppelen voor de gewenste weergave.

 1. Klik op nu op het menu componentenbeheer, hier ziet u de lijst met componenten.
 2. Om een component te koppelen aan een navigatieitem, klikt u nu op de knop Navigatiebeheer.
 3. Klik op op het navigatieitem waar u het component aan wilt koppelen.
 4. U bent nu in het menu : Edit navigationitem (naam van het navigatieitem)
 5. Klik op Link components, u bent nu in het menu Edit components of navigationitem ...
 6. Selecteer het component dat gekoppeld moet worden door in het selectievak, onder Linked, aan te vinken.
 7. Geef nu het component een positie in de site door bij Position een getal in te vullen:

  1. breadcrumb is standaard 999.
  2. Htmlboxen zijn standaard 1,
  3. hoofdnavigatie is standaard 2
  4. subnavigatie is afhankelijk van de template 3 of 4.

 8. Om de positie in de Navigatie te bepalen voor het component, voert u onder Priortity een getal in, automatisch worden de navigatieitems bij invoering geordend, dus dit is geen pre.
  Voorbeeld: Stel u wilt bovenin een tekst toevoegen aan een reeds aangemaakt navigatieitem met een htmlbox, dan kunt u bij het item wat u wilt koppelen de Priority: 10 invoeren. Een eventueel volgende zou dan 20 zijn enzovoort. Deze teksten worden dan boven de reeds gekoppelde componenten getoond.
 9. Om het Navigatieitem te zien op de website moet het wel gelinked zijn aan hoofdnavigatie en of subnavigatie, link deze ook door de selectiekaders aan te vinken onder Linked.
 10. Klik op nu op Save. Het component is nu aan de navigatie toegevoegd.

 

Het verwijderen van Navigatie

 1. Klik op het icoon Navigatiebeheer. U bent nu in het menu Navigatiebeheer.
 2. Onder Name, ziet u de namen staan van al uw navigatieitems. Voor al deze navigatieitems ziet u een checkbox staan, (een klein vierkant).
 3. Selecteer het gewenste navigatieitem door de checkbox aan te vinken. U kunt meerdere navigatieitems tegelijk selecteren. Het kan zijn dat de checkbox transparant van kleur is, dan bevat deze subitems. Gebruik dan de linkerpijl om het gewenste item los te koppelen of klik op het + teken om een subitem weer te geven en te selecteren. Heeft u al uw gewenste items geselecteerd?
 4. Klik dan op het rode icoon met daarachter de tekst: remove selected items, U navigatieitems zijn nu verwijderd, onderliggende componenten worden niet verwijderd.